تعرفه های پذیرش

کافه تبلیغات در بین سرویس های مشابه دارای بیشترین نرخ تسهیم هزینه با پذیرندگان خود می باشد، به طور عمومی 70 درصد از سهم نمایش هر آگهی برای نمایش دهندگان و تنها 30 درصد از آن به عنوان هزینه های ارائه پلتفرم از سوی گروه کافه تبلیغات کسر می شود.

ادامه مطلب ...

نحوه پذیرش

اگر شما هم صاحب یک رسانه هستید و می خواهید کسب درآمد کنید، کافیست تا رسانه خود را در کافه تبلیغات ثبت کنید. برای این کار تنها کافیست تا چند مرحله کوتاه را طی کنید.

ادامه مطلب ...